Učená společnost českých krátkologů


Krátká Studie o Mistrově vztahu k permonictví a Permoníkům
Vyjádření a poznámky k tradičním mýtům


Autor: Milan Pavlík, čestný tajemník Učené společnosti českých krátkologů
M001
"Cekali,az si to zprivatizujou ,cekali na tu plnou Permonikovu skrinku." Zdroj: archiv P.50

Zde jde zřejmě o Mistrovu vysoce sofistikovanou narážku na magický rituál proslulé 'Pandořiny skříňky'. Souvislost s privatizací je zde dosti nejasná, stála by za podrobnější studii. Také lze citaci vysvětlovat jako abstrakci se vztahem k niternému jáství Mistrovu. v jedné z archivních zpráv se Mistr sám označuje za Permoníka.[zdroj: archiv P.49] z této souvislosti lze vyvozovat buď JaroSlavovu niternou touhu po duševním trpaslictví, nebo i Mistrův vztah k privatizaci - Mistr se zřejmě domnívá, že podstatou soudobé privatizace bylo, aby se nespecifikovaní 'nepřátelé' dostali k jeho 'skříňce', zřejmě personifikované kasičce, či jinému úložnému prostoru na nastřádané finanční prostředky.

M002
"A my do toho budem rezat a my nakonec zvitezime a jim tem vasim otroubkum prineseme nejake ty zakazane jistoty a prazdnou Permonikovu skrinku." Zdroj: archiv P.52

Velmi zajímavý odkaz. Zde je 'Permoníkova skříňka' charakterisována výslovně jako prázdná, a současně je dávána do souvislosti se 'zakázanými jistotami', což je JaroSlavův specifický sociologický pojem pro nehmotné jistiny, jichž se proletariátu dostává od státu, a zakázané jsou proto, že nejsou, dle Mistrova náhledu, povoleny. Prázdnota Permoníkovy skříňky je sama o sobě dosti diskutabilní, s ohledem na předpoklad podobenství s tradičními mýty, nicméně může být částečně vysvětlena Mistrovou askesí. Mistr sám sebe obvykle charakterisuje jako příslušníka světového proletariátu, a často se okrajově zmiňuje o životě chudých v rozvojových zemích. [odkazy: P.26, P.43, P.46, P.167]. Také lze uvedenou citaci vysvětlovat pocitem zmarnění snah o odplatu světu za utrpěná příkoří, neboť prázdná Pandořina skříňka je dle tradic ta, z níž uniklo vše, co ji před otevřením plnilo. Velmi složitá abstrakce hyperreality.
Pojem 'otroubek' je zcela nejasný. Zřejmě jde o intimní název personifikace 'občana republiky České'.
Velmi zajímavá je rovněž část citátu, kde se Mistr zmiňuje o řezání a následném vítězství. s ohledem na kusé znalosti Mistrova života se citace zřejmě týká Mistrova privátního hobby: práce na zahradě v jeho Floridském asylu. v subtropech často dochází k nezanedbatelnému růstu specifických odrůd kokosů, které zřejmě zaplevelují Mistrův pozemek, což nelibě nese JaroSlavova družka Božena. Uvedený citát lze tedy vysvětlit i tak, že až bude práce s kácením kokosů na zahradě hotova, hotoví se Mistr přinésti zdejším občanům ony dlouho postrádané životní jistoty, snad v podobě získaných kokosů. v neposlední řadě i obsah té proslulé Permoníkovy skříňky.

M003
"Vytahl akcni program ODS a zacal predcitat pohadku "O Permonikovi a jeho kouzelne skrince".Bylo tam hodne hezkych veci,hodne sexu,hodne penez,hodne viry v cloveka,hodne stesti az do Bozi milosti,zkratka bylo to OK." Zdroj: archiv P.81

Zcela konkrétní odkaz na zdroj poněkud osvětlující předchozí úvahy. v Mistrových hyperrealistických představách je akční program ODS cosi jako krvák 'hard boiled school', kombinovaný s pohádkami Boženy Němcové. Odkazy na sex jsou zde vysvětlovány deprivací Mistrova osobního života s jeho družkou Boženou. Mistr zde uniká z nudné všednosti života do víru myšlenkové hyperreality, a vtahuje za sebou některá vybraná specifika soudobé skutečnosti, jež následně na vyšší úrovni vnímání, nám zatím nedostupné, komentuje svým specifickým psychedelitickým stylem. Jde tedy o zřejmou narážku na ubohost jeho soudobých problémů v konfrontaci s realitou. Mistrova askese zde dosahuje vynikající zenové úrovně. Velmi poučné.
Rovněž poukaz na 'Boží milost'je výrazně symptomatický. v koherenci se známou Raedžmunnovou prací "Štěstí vítězného Zenu" (jejíž velmi špatný, a nadobyčej kusý překlad ze starobylé verze sánskrtu si můžeme přečíst na severní stěně věžáku číslo 2794 v South City, Prague, Czech Republic, Central Europe), lze tento pojem považovat za Mistrův pleonasmus vyjadřující v běžném uvažování pojem 'nekonečné štěstí'. Celkově citát vyjadřuje Mistrův optimistický postoj k životu a nezlomnou víru v člověka.

19.3.1998


Zpět na hlavní stránku Učené společnosti českých krátkologů.